Martes, Hulyo 16, 2013

Examples HTML

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento